Olaplex – sposób na zdrowe włosy zimą

Kiedy po raz pierwszy usłyszałam od koleżanki o zabiegu na włosy, który sprawia, że ich kondycja jest taka, jak przed pierwszym farbowaniem sądziłam, że to jedynie chwyt reklamowy!  Jednak już po pierwszym zabiegu u fryzjera wiedziałam, że to jest właśnie TO, czego potrzebowały moje włosy! Olaplex.

Moja wczorajsza wizyta w salonie fryzjerskim nie mogła się więc obejść bez zabiegu, który niemalże natychmiast sprawił, że włosy tuż po rozjaśnianiu stały się miękkie w dotyku i wyglądały tak zdrowo, jakby nigdy nie były farbowane.

Ola­plex to sys­tem pie­lę­gna­cji wło­sów oparty o opa­ten­to­wany, cza­ro­dziej­ski skład­nik (Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate), który na rynku fry­zjerskim nie ma żad­nego odpo­wied­nika. Produkt został stwo­rzony po to, aby rege­ne­ro­wać włosy, które ule­gły znisz­cze­niu po kolo­ry­za­cji, roz­ja­śnia­niu czy trwa­łej ondu­la­cji.

Ola­plex możemy zasto­so­wać w trak­cie kolo­ry­za­cji, także przy flam­boy­age i ombre, zabiegu kera­ty­no­wym, trwa­łym pro­sto­wa­niu.

Co Olaplex daje moim włosom?

Zawsze po takim zabiegu mam lśniące i gład­kie włosy, jakby nigdy nie były poddawane żadnemu zabiegowi fryzjerskiemu !

Ist­nieją 3 poziomy zabiegu Ola­plex. Zabiegi nr 1 i 2 wyko­nuje się w salo­nach fry­zjerskich. Zabieg nr 3 sto­suje się w domu.

Ola­plex No 1 Bond Mul­ti­plier – dodaje się go do dowol­nego pro­duktu stosowanego do kolo­ry­za­cji wło­sów – farby lub roz­ja­śnia­cza, ale też można zasto­so­wać go tuż po kolo­ry­za­cji. Mul­ti­plier ma zapo­biec uszko­dze­niom włosa, jak i napra­wić te już uszko­dzone.

W moim przy­padku fry­zjer stosuje go po zabiegu, pozostawiając na włosach około 10 – 15 minut.

Ola­plex No 2 Bond Per­fec­tor – ma za zada­nie utrwa­lić Mul­ti­pliera, dla­tego nakła­dany jest po jego zmy­ciu, na około 5 minut.

W kon­sy­sten­cji podobny jest do odżywki do wło­sów, ale to nie jest odżywka, a utrwalacz. Koszt zabiegu w salonie fryzjerskim to ok. 80 zł – 120 zł.

Ola­plex No 3 Hair Per­fec­tor umożliwia rege­ne­ra­cję wło­sów i utrzy­ma­nie ich w jak naj­lep­szej kon­dy­cji pomię­dzy zabie­gami. Pod­trzy­muje efekt Ola­plexu No 1 i 2. Do stosowania w domu raz w tygodniu.

Stosuję go zgodnie z zaleceniami producenta – raz w tygodniu, pozostawiając na głowie min. 20 minut.

Olaplex 3 można już kupić w większości salo­nów fry­zjerskich lub sklepach internetowych.  Kosztuje około 120 zł za 100 ml.

Drodzy Zabiegani polecam Wam ten produkt z całego serca. Myślę, że Olaplex to też idealny pomysł na prezent dla każdej kobiety 🙂

Justyna S.